Shri Tuljabhavani Mandir Sansthan Bharti 2024 : Shri Tuljabhavani Mandir Sansthan invites applications for various posts. Applicants can start to apply if eligible. The details for the eligibility for Shri Tuljabhavani Mandir Sansthan Bharti 2024 same have been given below. To apply for the posts, click on the Apply Online link given below. Aspirants can follow the steps given below to apply for the same. Candidates waiting for jobs can apply for this. Our majhi naukri team has a regular follow-up with new recruitments under various states.


श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर अंतर्गत विविध पदाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी ही भरती जाहिरात प्रकाशित केली आहे. इच्छुक पात्र उमेदवार अंतिम तारखेला किंवा त्यापूर्वी दिलेल्या नमुन्यात अर्ज करू शकतात.

Shri Tuljabhavani Mandir Sansthan Bharti 2024

जर आपण वर नमूद केलेल्या भरती करिअर संधींसाठी अर्ज करण्यास इच्छुक असाल तर शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, अनुभव इत्यादी पात्रता गुणांची तपासणी करुन आपण रिक्त जागांसाठी पात्र आहात की नाही याची तपासणी करा. आपण दिलेली पात्रता पूर्ण केल्यास जाहिरातीमध्ये नमूद केल्यानुसार नोकरीसाठी अर्ज करा.

संस्थेचे नाव

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर

नोकरीचे ठिकाण

तुळजापूर

रिक्त जागांची माहिती

सहाय्यक व्यवस्थापक (धार्मिक) – ०१
नेटवर्क इंजिनिअर – ०१
हार्डवेअर इंजिनिअर – ०१
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर – ०१
लेखापाल – ०१
जनसंपर्क अधिकारी – ०२
जनसंपर्क अधिकारी – ०१
अभिरक्षक – ०१
भांडारपाल – ०१
सुरक्षा निरीक्षक – ०१
स्वच्छता निरीक्षक – ०१
सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी – ०२
सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक – ०६
सहाय्यक स्वच्छता निरीक्षक – ०२
प्लंबर – ०१
मिस्त्री – ०१
वायरमन – ०२
लिपिक-टंकलेखक – १०
संगणक सहाय्यक – ०१
शिपाई – १०

शैक्षणिक पात्रता

सहाय्यक व्यवस्थापक (धार्मिक) – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक आणि
MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


नेटवर्क इंजिनिअर – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा समकक्ष अर्हता


हार्डवेअर इंजिनिअर – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा समकक्ष अर्हता


सॉफ्टवेअर इंजिनिअर – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा समकक्ष अर्हता


लेखापाल – मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा मंडळातून बाणिज्य शाखेतील पदवीधारक आणि MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


जनसंपर्क अधिकारी – बैचलर ऑफ सोशल वर्क (B.S.W.) किंवा बॅचलर ऑफ बिझनेस अडमिनिस्ट्रेशन (B.B.A.) किंवा वृत्तपत्र विद्या व जनसंज्ञापन पदवी (B. J.) किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक व पत्रकारिता पदविका आणि MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


जनसंपर्क अधिकारी – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक व पत्रकारिता पदविका किंवा पत्रकारिता शाखेतील पदवी आणि MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


अभिरक्षक – Possess a graduate degree of recognized University in Zoology or Botany or Anthropology or Ancient History or Ancient Culture, MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


भांडारपाल – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारकआणि MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र आणि मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनीट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रती मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण आणि सदर पदासाठी टंकलेखन कौशल्य चाचणी देणे बंधनकारक राहील.


सुरक्षा निरीक्षक – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक आणि पुरुष उमेदवाराची उंची 165 से.मी. (अनवाणी) (कमीतकमी) आणि पुरुष उमेदवाराची छाती न फुगविता 79 से.मी. आणि पुरुष उमेदवाराची फुगविण्याची क्षमता किमान 5 से.मी. आवश्यक आणि महिलाउमेदवाराचीउंची 157 से.मी. (अनवाणी) (कमीतकमी)


स्वच्छता निरीक्षक – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक आणि मान्यताप्राप्त संस्थेचा स्वच्छता निरीक्षक पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असलेला आणि MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी – बॅचलर ऑफ सोशल वर्क (B.S.W.) किंवा बॅचलर ऑफ बिझनेस अडमिनिस्ट्रेशन (B.B.A.) किंवा वृत्तपत्र विद्या व जनसंज्ञापन पदवी (B. J.) किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक व पत्रकारिता पदविका आणि MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


सहाय्यक सुरक्षा निरीक्षक – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक आणि पुरुष उमेदवाराची उंची 165 से.मी. (अनवाणी) (कमीतकमी) आणि पुरुष उमेदवाराची छाती न फुगविता 79 से.मी. आणि पुरुष उमेदवाराची फुगविण्याची क्षमता किमान 5 से.मी. आवश्यक आणि महिला उमेदवाराची उंची 157 से.मी. (अनवाणी) (कमीतकमी)


सहाय्यक स्वच्छता निरीक्षक – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक आणि मान्यताप्राप्त संस्थेचा स्वच्छता निरीक्षक पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असलेला आणि MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


प्लंबर – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण आणि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील किंवा शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील प्लंबर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र आणि नॅशनल अप्रेंटिसशिप उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


मिस्त्री – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण आणि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील किंवा शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील मिस्त्री (गवंडी) अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र आणि नॅशनल अप्रेंटिसशिप उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


वायरमन – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण आणि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील किंवा शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील वायरमन अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र आणि नॅशनल अप्रेंटिसशिप उत्तीर्ण प्रमाणपत्र


लिपिक-टंकलेखक – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील कोणत्याही शाखेचा पदवीधारक आणि MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र आणि मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनीट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा बेग किमान 40 शब्द प्रती मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण आणि सदर पदासाठी टंकलेखन कौशल्य चाचणी देणे बंधनकारक राहील.


संगणक सहाय्यक – संगणक शाखेतील पदवी किवा समकक्ष अहंता


शिपाई – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण

वयोमर्यादा

१८ ते ३० वर्षे, सरकारी नियमानुसार सूट

निवड प्रक्रिया

लेखी परीक्षा व मुलाखत

पगार

सरकारी नियमानुसार

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

२७ एप्रिल २०२४

अर्ज फी

अर्ज फी – खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी – १०००/-, मागासवर्गीय प्रवर्ग/ आ.दु.घ./ अनाथ उमेदवारांसाठी – ९००/-

अर्ज कसा करावा?

या भरतीकरिता अर्ज ऑनलाईन करायचा आहे.
अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी संपूर्ण जाहिरात वाचावी.
अधिक माहिती व अर्जासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

Important Links
अधिकृत वेबसाईट ->येथे क्लिक करा.
अर्जासाठी लिंक ->येथे क्लिक करा.
अधिकृत जाहिरात ->येथे क्लिक करा.

सरकारी व खाजगी नोकऱ्यांच्या अपडेटेड माहिती करिता आमचा टेलिग्राम चॅनेल व व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा
सोशल मीडिया

नवीन भरती
मेगा भरती


रोजगार मेळावे
महत्त्वाची भरती


शिक्षणानुसार नोकरी

8th 10th 12th BA BBA BCA BCOM BE BEd BLIB BPHARM BSC BSW BTECH CA CAIIB CFA CMA CS DEd Diploma DMLT DNB GDCA GNM ICWA ITI JAIIB LLB LLM MA MBA MBBS MCA MCM MCOM MD ME MLIB MS MSC MSW MTECH NCTVT PhD